Totalentreprenad

Arbetet är utfört tillsammans med Assemblin Rör och El och Bygg Lars som snickare.