Kvarteret Elefanten studentbostäder - Nyproduktion

Kvarteret Elefanten studentbostäder Trollhättan (Eidar)
nyproduktion 2008

duschhörna kakel samt plastmatta våtgolv