Om JM Golv & Kakel

JM Golv & Kakel är ett väletablerat företag som är verksamma i Trollhättan med omnejd. Till oss vänder sig både privatpersoner och företag när de vill ha hjälp med arbeten såsom mattläggning, parkettläggning, klinkerläggning, kakelsättning, murning, våtrumsmattläggning och parkettslipningar. Vi värnar om vår planet och satsar på att successivt miljöcertifiera vår verksamhet. Vårt miljötänk har bland annat lett till att vi har ersatt en stor del av våra tjänstebilar med miljöklassade fordon. 

JM Golv & Kakel har samlat en stor kompetens och lång branscherfarenhet under ett och samma tak. Vi välkomnar alla typer av kunder oavsett storlek på det önskade jobbet. Vår samlade erfarenhet innebär att vi kan hjälpa kunder från idé till godkänd slutbesiktning. Att vi kan ansvara för hela renoveringsprocessen gör en eventuell ombyggnation mycket smidigare och roligare för våra kunder och även för oss. 

Vi förstår att klinkerläggning eller mattläggning är en investering för dig som kund och att du förväntar dig att vi gör ett klanderfritt arbete. JM Golv & Kakels samlade kunskap gör att du slipper anlita en utomstående part för exempelvis indragning av el och vatten i ditt nya badrum. Vi tar snabbt kontakt med en pålitlig fackman som kan utföra arbetet inom de tidsramar och den budget vi har fastslagit under projektets inledningsfas. Du slipper oroa dig för att renoveringen drar ut på tiden vilket kan resultera i en spräckt budget, och våra hantverkare får nöjet att arbeta med hederliga kolleger från början till slut. Att vi har byggt upp ett omfattande nätverk av samarbetspartners och underleverantörer förkortar med andra ord beslutsprocessen och gör att vi kan erbjuda tids- och kostnadseffektiva totalentreprenader för både företag och privatpersoner. Att det finns så mycket intern branschkännedom, yrkesstolthet och kunskap bland JM Golv & Kakels anställda gör att vi har fått förtroendet att utföra en rad arbeten åt välkända företag. Bland våra referenskunder finns 
bland annat Peab, Tommy Byggare, Skanska, Eidar, Uddevallahem och Vänersborgsbostäder. 

Varmt välkommen till JM Golv & Kakel du också! 

Sedan jan 2016 har du 30% av arbetskostnaden reducerad på din skatt om du anlitar en hantverkare med F-skattsedel. Skattereduktionen gäller för renovering, underhåll samt om- och tillbyggnader av bostadsrätter och småhus, upp till 50 000 kr per person. Med två ägare till bostaden kan man totalt dra av 100 000 kr. 

Läs mer på Skatteverkets hemsida om gällande regler!